خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

همبستگی (Correlation)

ارتباط بین دو متغیّر. همبستگي برآوردی از میزان نزدیکی دو متغیّر کواریانت است و مقدار آن از صفر تا یک تغییر می­کند. علامت مثبت نشان دهنده همبستگي مثبت و علامت منفی نشان دهنده همبستگي منفی است. ضریب همبستگي نزدیک 1 یا 1- همبستگي قوی و ضریب نزدیک صفر همبستگي ضعیف را نشان می­دهد. بهترین راه برای نمایش گرافیکی همبستگي استفاده از اسکاترگرام است. 
منبع: کیانی، بهمن. 1393. کاربرد روش های پیشرفته آماری در منابع طبیعی، انتشارات دانشگاه یزد، 522 صفحه.
این مطلب تا کنون 323 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
323 بازدید
همبستگی (Correlation)

ضریب همبستگی و اشتباه جدی

ضریب همبستگي آماره‌ای است جهت اندازه‌گیری قدرت یک رابطه خطی بین دو متغیر که هر کدام با واحدهای خود اندازه‌گیری شده‌اند. ضریب همبستگي پیرسون از آماره‌های مشهور است. مقدار ضریب همبستگي بین ۱ و ۱- است و هر چقدر قدر مطلق این ضریب بزرگتر باشد بیضی مربوط در نمودار پراکنش باریکتر می‌شود و به خط رگرسیونی نزدیکتر است. اما نکته قابل توجه این است که : ابتدا باید نمودار پراکنش رسم شود و تاییدی بر رابطه خطی باشد تا ضریب همبستگي پیرسون آماره‌ای مفهوم
این مطلب تا کنون 93 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
93 بازدید
ضریب همبستگی و اشتباه جدی

ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگي چیست؟
گردآورنده: محمد اژدری
(از آرشیو موضوعی وبلاگ استفاده کنید)
ضریب همبستگي (Correlation Coefficient) ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطهٔ یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است.
ضریب همبستگي، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگي دو متغیر است.
ضریب همبستگي شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.
همبستگي بین دو متغیر تصادفی X و Y به صورت
این مطلب تا کنون 51 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
51 بازدید
ضریب همبستگی چیست؟

تحليل آماري فصل چهارم با SPSS با ازمون همبستگي

http://tahlilat.ir  انجام تحلیل آماری دانشجویان/فروش پرسشنامه جهت تماس با  شماره ذیل تماس و یا با ایمیل ارتباط برقرار كنید.      شعار موسسه تحلیلات(وابسته به شركت  رهام) كیفیت بالا و هزینه پایین می باشد   ایمیل:tahlilatamari@gmail.com  تلفن تماس: 09151738566      ساعت تماس: 9 الی 21 جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.   http://tahlilat.ir تحلیل آماری مقدمه وقتی شما صفت‌های متعددی از یک جمعیت را مطالعه می‌کنید ممکن است بخواهید بدانید بین این صفت‌ها راب
این مطلب تا کنون 15 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
15 بازدید
تحليل آماري فصل چهارم با SPSS با ازمون همبستگي

همبستگی کانونی/همبستگی زیر بنایی

ضریب هبستگی کانونی عبارت است از ارتباط میان دو متغیر مکنون یا کانونی که یکی از آنها از ترکیب خطی متغیرهای مستقل و دیگری از ترکیب خطی متغیرهای وابسته حاصل می شود؛به بیان دیگر، همبستگي میان متغیری که از ترکیب خطی متغیرهای مستقل حاصل می شود،با متغیری که از ترکیب خطی متغیرهای وابسته به دست می آید،همبستگي کانونی اطلاق می شود.هنگامی از همبستگي کانونی استفاده می شود که تعداد هر کدام از متغیرهای مستقل و وابسته کمتر از 2 نباشد.
در نرم افزار SPSS باید
این مطلب تا کنون 39 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
39 بازدید
همبستگی کانونی/همبستگی زیر بنایی

ضرایب همبستگی: چوپروف- في- کرامرv-پيرسون-کندال-

ضرایب همبستگي: ضریب همبستگي چوپروف T: ضریب هبستگی چوپروف به منظور تعیین شدت وابستگی بین متغیرهای مورد مطالعه به کار گرفته می شود و مقدار آن همواره بین صفر و یک در نوسان می باشد زمانی از آن استفاده کرده که هر دو متغیر اسمی و یا یکی اسمی و دیگری ترتیبی باشد. اما نباید تعداد سطر و ستون با هم برابر باشند. یعنی در جدول توافقی 2در2 نمی توان از آن استفاده کرد. در چنین مواردی باید از ضریب فی استفاده کرد. ضریب همبستگي فی: به منظور بررسی شدت همبستگي بین د
این مطلب تا کنون 34 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
34 بازدید
ضرایب همبستگی: چوپروف- في- کرامرv-پيرسون-کندال-

محنت‌فر: اساس پیشرفت جامعه همبستگی است

یک رزمنده دوران دفاع مقدس گفت: وحدت مسلمانان با حیات جهان اسلام پیوند خورده و اساس پیشرفت اسلام همبستگي افراد است.
محمدرسول محنت‌فر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار کرد: وحدت مسلمانان با حیات جهان اسلام پیوند خورده و اساس پیشرفت اسلام همبستگي افراد است.
محنت‌فر تاکید کرد: فعالیت‌های تفرقه‌افکنانه گروهک‌های تکفیری و تروریستی داعش، القاعده، النصره و ... که به فکر ضربه زدن به اسلام هستند، اهمیت اتحاد و همبستگي امت اسلام
این مطلب تا کنون 92 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
92 بازدید
محنت‌فر: اساس پیشرفت جامعه همبستگی است

آزمون دوربین واتسون برای بررسی خود همبستگی باقیمانده ها در رگرسیون

هدف: بررسی اینکه آیا باقیمانده ها در رگرسیون مستقل هستند یا خیر؟

محدودیتها:
· باقیمانده ها باید نرمال باشند.
· مدل باید دارای عرض از مبدا (α) باشد.


در تحلیل رگرسیون بخصوص زمانی که متغیرها در طول یک فاصله زمانی مورد مطالعه قرار می‌گیرند ممکن است تغییر داده ها در طول زمان از الگوی خاصی پیروی کند برای تشخیص این الگو از آزمون دوربین واتسون استفاده می‌شود.
مفهوم مستقل بودن به این معنی است كه نتیجه یك مشاهده تاثیری بر نتیجه مشاهدات دی
این مطلب تا کنون 3390 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
3390 بازدید
آزمون دوربین واتسون برای بررسی خود همبستگی باقیمانده ها در رگرسیون

نظریه ی تابعی چگالی DFT (قسمت اول)

نظریه تابعی چگالی با دو روش عمده شبه بتانسیل و تمام بتانیسل کار می کند که برنامه وین از جمله دومی است و کارامدتر است. همه داستان این نرم افزارها حل معادله شرودینگر برای جسم جامد می باشد که بس ذره ای است و حل آن غیر ممکن است و با کمک قضایای موجود مانند قضه تقریب الکترون مستقل و قضیه کان- شم این معادله به یک معادله تک ذره ای تبدیل شد و حل این معادله تک ذره ای نیز با روش خودسازگار امکان بذیر است.به این صورت که ابتدا یک چگالی اولیه حدس زده می شود و با
این مطلب تا کنون 379 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
379 بازدید
نظریه ی تابعی چگالی DFT (قسمت اول)

همبستگی پیرسون

همبستگي پیرسون
همبستگي پیرسون روشی است پارامتری که در آن لازم است ‌داده‌های مربوط به متغیرها دارای توزیع نرمال باشند.در مورد نرمال بودن داده‌ها حالات زیر وجود دارد:
در صورتی که تعداد نمونه‌ها برای محاسبه همبستگي بیش از 30 مورد بوده و نوع داده‌ها به صورت نسبتی (یعنی مانند وزن و قد و سرعت هر عددی بتواند به خود بگیرد) داده‌ها را نرمال می‌گیریم.
در صورتی که تعداد نمونه‌ها بیش از 30 مورد باشد ولی نوع داده‌ها به صورت نسبتی نباشد ممکن است باز ه
این مطلب تا کنون 174 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
174 بازدید
همبستگی پیرسون

برنامه هفته چهارم فوتسال برتر مهاجرین (جام همبستگی ملی)

روز جمعه 18 دی ماه چهارمین هفته فوتسال برتر مهاجرین (جام همبستگي ملی) برگزار می گردد.
 
 
 
در چهارمین هفته جام همبستگي ملی فوتسال مهاجرین، 12 دیدار در سالن شهید طالقانی شهرری برگزار خواهد گردید.
برنامه دیدارهای روز جمعه 18 دیماه بدین صورت خواهد بود:


ساعت

بازی


10

جوانان شهید حسینی  _   جوانان پویا


11:50

جوانان میوند خاتون آباد   _   جوانان خورشید


11:40

انصارالمهدی دماوند    _  پویا


12:30

پارس فولاد    _   نوید قرچک


13:20

صداقت قم   _   شهید مزاری
این مطلب تا کنون 63 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
63 بازدید
برنامه هفته چهارم فوتسال برتر مهاجرین (جام همبستگی ملی)

تحلیل داده های پرسشنامه ای در SPSS

۱-برای اینکه تشخیص بدهیم که باید از آزمون پارامتری یا ناپارامتری استفاده کنیم بهتر است ابتدا آزمون نرمال بودن متغیر ها را انجام دهیم ( Analyze/Nonparametric Tests/Legacy Dialogs/1-Sample K-S ) گزینه Normal را تیک می زنیم و در خروجی اگر در جدول one-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  مقدار Asymp.Sig>0.05 باشد پس متغیر نرمال است
برای بدست آوردن ضریب همبستگي اگر داده ها نرمال باشد از آزمون Pearson و اگر نرمال نباشد از آزمون Spearman استفاده می کنیم.
۲-ابتدا سوالات را دسته بندی می کنیم (Transform/Compute Variable) که در
این مطلب تا کنون 156 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
156 بازدید
تحلیل داده های پرسشنامه ای در SPSS

                  چهارمین اردوی آمادگی تیم فوتسال كم توانان ذهنی چهارمین اردوی آمادگی تیم ملی فوتسال كم توانان ذهنی جانبازان و معلولین از 24 تیرماه در مجموعه ورزشی حبیب‌ابن‌مظاهر استان مازندران در حال برگزاری است . ملی پوشان دراین اردو به منظور كسب آمادگی هرچه بیشتر در دومین دوره مسابقات همبستگي كشورهای اسلامی تا 5 مرداد به سرمربیگری كریم حاج حسین تمرینات متمركزی را دنبال می‌كنند. نمایندگانی از استانهای تهران، گیلان، قم، گلستان، خراس
این مطلب تا کنون 77 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
77 بازدید

تظاهرات شهروندان انگلیسی

اصغر فرنیان, [06.07.15 06:22][Forwarded from اصغر فرنیان]شناسه خبر: 355849تظاهرات شهروندان انگلیسی در همبستگي با ملت فلسطین دوشنبه برگزار می‌شودهمزمان با سالروز جنگ ۵۱ روزه علیه نوارغزهتظاهرات شهروندان انگلیسی در همبستگي با ملت فلسطین دوشنبه برگزار می‌شوددر سالگرد جنگ ۵۱ روزه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، فعالان ضدجنگ انگلیسی طی فراخوانی از مردم این کشور خواستند مقابل کارخانه اسرائیلی البیت در بیرمنگهام تجمع کرده و خواستار توقف فعالیت این کارخانه ش
این مطلب تا کنون 295 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
295 بازدید
تظاهرات شهروندان انگلیسی

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

به حول و قوه الهی توانستم از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «تاثیر معنویت سازمانی بر سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران ورزشی شهرستان قم» به راهنمایی سرکار خانم دکتر شریفی‌فر و استاد داور جناب آقای دکتر سجادی (قهرمان سابق دومیدانی ایران و آسیا) در دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب با نمره عالی دفاع کنم. چون قرار است مقاله پایان‌نامه‌ام چاپ بشود فعلا چکیده پایان‌نامه را در اختیار می‌گذارم:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی
این مطلب تا کنون 172 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
172 بازدید
دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

قابلیت های نرم افزار SPSS

قابلیت های نرم افزارSPSS انجام تحلیل آماری. رسم جداول و نمودارهابخش توصیفی آزمون میانگین یک جامعه (one- sample T Test) آزمون میانگین دو جامعه (independent- sample T Test) آزمون میانگین زوجی (Paired- sample T Test) آزمون میانگین چند جامعه (ANOVA) آزمون دوجمله ای (Binominal Test) آزمون مک نمار (McNemart Test) آزمون کوکران (Cochrans Test) آزمون من-ویتنی (Mann-Whitney Test) آزمون (Mann-Whitney Test) آزمون کروسکال-وایس (آزمون H) آزمون فریدمن (Friedman Test) آزمون همبستگي پیرسون آزمون همبستگي اسپیرمن تحلیل واریانس تحلیل کواری
این مطلب تا کنون 124 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
124 بازدید
قابلیت های نرم افزار SPSS

همبستگی جوانان لر

برای من به عنوان یک لر ، همه جای سرزمین لر جزئی از وجودم است ، فرقی نمی کند ایلام باشد یا لک یا بختیاری و همدان و بوشهر و کوهگیلویه بویر احمد و ممسنی و ...
دیگر گذشته دوران ابلهانه دعواهای تهران ساخته برای تحقیر مردم لر ، دیگر گذشته تقسیمات قاجاری و پهلوی و جدا کردن لرها در استانهای مختلف با مرزهای مشخص
جوان لر امروزه برای جغرافیای لرستان شعاری دارد که هر جا که لری باشد آنجا لرستان است و لرستان یعنی لر + ستان ( پسوند مکان ) یعنی هر جا لری باشد خوا
این مطلب تا کنون 20 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
20 بازدید
همبستگی جوانان لر

آشنایی با رگرسیون و همبستگی به زبانی ساده

با درود و عرض ادب فراوان
همواره فراگیری مبحث رگرسیون برای دانشجویان عزیز امری است مشکل که این موضوع بیشتر نشأت گرفته از بیان سخت مطالب مرتبط با رگرسیون در منابع مربوطه می باشد.بر این اساس مطالبی را در زمینه آشنایی با رگرسیون و همبستگي به زبان ساده و قابل فهم برای همه عزیزان تهیه و گردآوری کرده ام که در لینک زیر تقدیم حضور می نمایم: 
“استفاده از این مطلب با ذکر منبع با رضایت کامل این حقیر همراه است، سپاسگزارم”.
دانلود
این مطلب تا کنون 46 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
46 بازدید
آشنایی با رگرسیون و همبستگی به زبانی ساده

انواع آزمون z

انواع آزمون z
آزمون z تک نمونه ای به منظور مقایسه ی میانگین یک نمونه با میانگین جامعه یا یک عدد ثابت: واریانس جامعه مشخص
آزمون z به منظور مقایسه ی میانگین مربوط به دو جامعه: مقدار واریانس جوامع مشخص و برابر
آزمون z به منظور مقایسه ی میانگین دو جامعه: مقدار واریانس مشخص و نابرابر
آزمون z به منظور مقایسه ی یک نسبت با یک مقدار ثابت: توزیع دو جمله ای
آزمون z به منظور مقایسه ی دو نسبت با یکدیگر (توزیع دو جمله ای)
آزمون z به منظور مقایسه ی دو فراوانی (توزی
این مطلب تا کنون 64 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
64 بازدید
انواع آزمون z

نتایج بازیهای هفته سوم فوتسال برتر مهاجرین (جام همبستگی ملی)

روز جمعه 11 دیماه هفته سوم دهمین دوره مسابقات فوتسال برتر مهاجرین (جام همبستگي ملی) با انجام 12 دیدار برگزار گردید.
 
 

 
طبق اعلام کمیته فوتسال شورای مرکزی ورزش مهاجرین در سومین هفته دهمین دوره مسابقات جام همبستگي ملی فوتسال مهاجرین 12 دیدار در سالن شهید طالقانی شهرری برگزار می گردد.
 
نتایج دیدارهای هفته سوم که روز جمعه 11 دیماه برگزار گردید بدین شرح می باشد:


ساعت

بازی


10

آرمان  3  _  2   افشار


10:50

توحید    6 _  1   ستاره سرخ


11:40

جوانان افشار  
این مطلب تا کنون 113 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
113 بازدید
نتایج بازیهای هفته سوم فوتسال برتر مهاجرین (جام همبستگی ملی)

برنامه بازیهای هفته سوم فوتسال برتر مهاجرین (جام همبستگی ملی)

روز جمعه 11 دیماه هفته سوم دهمین دوره مسابقات فوتسال برتر مهاجرین (جام همبستگي ملی) با انجام 12 دیدار برگزار می گردد.
 
 
 
طبق اعلام کمیته فوتسال شورای مرکزی ورزش مهاجرین در سومین هفته دهمین دوره مسابقات جام همبستگي ملی فوتسال مهاجرین 12 دیدار از ساعت 10صبح الی 20 برگزار می گردد.
 
برنامه دیدارهای هفته سوم که روز جمعه 11 دیماه برگزار می گردد بدین شرح می باشد:


ساعت

بازی


10

آرمان   _     افشار


10:50

توحید    _    ستاره سرخ


11:40

جوانان افشار    _    ج
این مطلب تا کنون 130 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
130 بازدید
برنامه بازیهای هفته سوم فوتسال برتر مهاجرین (جام همبستگی ملی)

انجام spss | انجام پروژه آماری | انجام تحلیل آماری پایان نامه

بسیاری از رشته های دانشگاهی برای انجام پایان نامه و تحقیق و پژوهش های خود تیازمند تحلیل هایآماری هستند.نرافزار spss یک برنامه عالی برای تحلیل های اماری است.
این نرم افزار کارهایی نظیر موارد زیر را برایتان انجام میدهد:
جداول فراونی
آزمون فرض ها
آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف)
آزمون مقایسات میانگین
آزمون همبستگي ناپارامتری (آزمون کندال و تاو)
  آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t)
  آزمون همبستگي پیرسون
آنالیز واریانس
آزمون کی د
این مطلب تا کنون 117 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
117 بازدید
انجام spss | انجام پروژه آماری | انجام تحلیل آماری پایان نامه

آموزش انجام ضریب همبستگی پیرسون در spss با مثال عملی + pdf

یکی از مهمترین و پرکاربردترین ضرایب همبستگي ، که محققان نسبت به سایر ضریب همبستگي بیشتر از این ضریب استفاده می کنند، ضریب همبستگي پیرسون می باشد. از اینرو در این پست چگونگی بدست آوردن ضریب همبستگي پیرسون در اس پی اس اس را آموزش می دهم.
 
آموزش انجام ضریب همبستگي پیرسون در spss با مثال عملی + pdf
 
هرگاه محقق در کار آماری پایان نامه یا فصل 4 پایان نامه خود بخواهد رابطه بین دو یا چند متغیر را بسنجد باید از آزمون های همبستگي استفاده کند. یکی از آزمون
این مطلب تا کنون 1143 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1143 بازدید
آموزش انجام ضریب همبستگی پیرسون در spss با مثال عملی + pdf

بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فناوری

بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فناوری
هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری است. جامعه پژوهش کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری می باشد که بر اساس نمونه گیری کاملاً تصادفی و از روی لیست کارکنان که تعداد ۵۰ نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این پژوهش برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در مورد خلاقیت که اعم از : بسط ـ انعطاف پذیری، سیالی و اب
این مطلب تا کنون 109 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
109 بازدید
بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فناوری

بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فناوری

بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فناوری
هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری است. جامعه پژوهش کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری می باشد که بر اساس نمونه گیری کاملاً تصادفی و از روی لیست کارکنان که تعداد ۵۰ نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این پژوهش برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در مورد خلاقیت که اعم از : بسط ـ انعطاف پذیری، سیالی و اب
این مطلب تا کنون 128 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
128 بازدید
بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فناوری

رابطه بین تاثیرات منفی فضای مجازی و تربیت دینی خانواده ها

رابطه بین تأثیرات منفی فضای مجازی و تربیت دینی خانواده‌ها
 
چکیده
پژوهش حاضر از نوع همبستگي و هدف آن، تعیین ارتباط بین تأثیرات منفی فضای مجازی با تربیت دینی خانواده‌ها است. جامعه مورد مطالعه، خانواده‌های ساکن شهر اردبیل بودند که از میان آنها 100 نفر از والدین به‌عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شدند و پژوهش را با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته به پیش بردیم. ما برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون‌های آماری t-test مستقل و ضریب همبستگي پیرسون استفاده ک
این مطلب تا کنون 65 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
65 بازدید
رابطه بین تاثیرات منفی فضای مجازی و تربیت دینی خانواده ها

صندوق همبستگی گندیسکلا

به یاری ایزد منان  وبا سعی وکوشش تنی چند از جوانان محل وهمچنین حمایت بزرگان صندوقی به نام   همبستگي گندیسکلا   تشکیل گردیده استاین صندوق در ابتدا فعالیت خود را به طور رسمی از  سال 1385 خورشیدی   آغاز کرده  و ماهانه اقدام  به جمع آوری  وپس انداز مبالغی  به عنوان  حق عضویت در صندوق نمود که پس از گذشت تنها چند ماه قادر به ارائه تسهیلاتی نظیر وام ضروری . وام متوفیات .وام ازدواج ومسکن نموده است  بدون شک حداقل باز پرداخت ممکن از دلایل پابرجا ماندن و
این مطلب تا کنون 24 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
24 بازدید
صندوق همبستگی گندیسکلا

برخی از مقالات نویسنده وبلاگ(مسعود اسدی)

ردیف

 
عنوان مقاله

مشخصات نشریه


نام نشریه

شماره

 


1

مدل ساختاری نقش   خلاقیت، ذهنیت فلسفی، خودکار آمدی و خود پنداره ریاضی بر پیشرفت ریاضی

مجله علمی پژوهشی   ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

4
1393

 


2

نقش   صفات شخصیت و   سلامت روان شناختی   در رضایت شغلی

مجله علمی پژوهشی   تحقیقات علوم  رفتاری دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان

12
(2)
1393

 


3

بررسی شیوع رفتارهای پرخطر در بین   نوجوانان شهر قزوین

مجله علمی پژوهشی   اپیدمولوژی ایران

10
(3)
1393

 


4

بر
این مطلب تا کنون 31 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
31 بازدید
برخی از مقالات نویسنده وبلاگ(مسعود اسدی)

نقش خنده در موفقيت هاي اجتماعي.

خنده و شادی اساس و پایه زندگی است كه در تمامی زمینه های اجتماعی تاثیر بسزایی دارد.در جوامعی كه شادی و خنده نباشد در تولیدات اقتصادی همبستگي اجتماعی و حتی نظام هم تاثیر گذار است. خنده مایه آرامش روح و روان است و كسانی كه در خانواده ای با شیوه تربیتی خنده نبوده اند و با شادی مخالفند و غم افزایی می كنند پیشرفت نمی كنند.اصولا خنده محصول جامعه است یعنی خنده تبلیغی نیست و برای اینكه خنده به وجود آید باید اساس آن را فراهم كرد. از راهكارهای به وجود آم
این مطلب تا کنون 209 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
209 بازدید
نقش خنده در موفقيت هاي اجتماعي.

نتایج بازیهای یک چهارم نهایی فوتسال برتر مهاجرین (جام همبستگی ملی)

روز جمعه 16 دلو (بهمن) بازیهای یک چهارم نهایی فوتسال برتر مهاجرین (جام همبستگي ملی) برگزار گردید.
 
 
 
 
هشت تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی دهمین دوره جام همبستگي ملی فوتسال مهاجرین در چهار دیدار به مصاف یکدیگر رفتند تا 4 برنده به بازیهای نیمه نهایی راه پیدا کنند.
در روز جمعه علاوه بر دیدارهای یک چهارم نهایی، تعدادی از دیدارهای رده سنی جوانان نیز برگزار گردید.
نتایج دیدارهای روز جمعه 16 دلو (بهمن) بدین شرح می باشد:


جوانان قائم    3   _   0
این مطلب تا کنون 68 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
68 بازدید
نتایج بازیهای یک چهارم نهایی فوتسال برتر مهاجرین (جام همبستگی ملی)

یادواره 12'شهید کوی سلطانی

در یکی از روزهای پر افتخار جنگ تحمیلی، و در حمله ای ناجوانمردانه توسط هواپیماهای رژیم بعثی عراق، شهرک شهید سلطانی که مسکن آوارگان جنگ تحمیلی بود مورد اثابت گلوله قرار گرفت که طی آن 12 لاله خونین به لقا الله پیوستند. امروز و در مراسمی در مسجد این کوی، یاد این عزیزان گرامی داشته خواهد شد. چه خوب است که جدا از هر رنگ و زبان و قومیت، در این مراسم حضور بهم رسانیم و اعلام همبستگي خود را بلندتر صدا زنیم.
این مطلب تا کنون 46 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
46 بازدید
یادواره 12'شهید کوی سلطانی

ارگونومی

ارگونومی ارگونومی مطابق تعریف سازمان بین المللی کار، عبارت است از به کارگیری علم بیوتکنولوژی و پیوستگی و همبستگي آن  با علوم و فنی مهندسی با هدف ایجاد تعادل میان انسان و کار که در نهایت به انجام صحیح کار منجر می شود. ارگونومی مطالعه علمی انسانها در ارتباط با محیط کارشان است. 
این مطلب تا کنون 15 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
15 بازدید
ارگونومی

میلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق، امام صادق(ع)بر شما تبریک وتهنیت باد

در اوج تیرگی و ظلمت و جهل و عداوت، ولادت فرزندی پاك، پیام‌آور نور و رحمت و آزادی و سعادت بشریت شد. گرچه شیعی و سنی در روز ولادت آن حضرت اختلاف نظر دارند اما در سال و ماه ولادتش تقریباً وحدت نظر است. شیعیان روز 17 ربیع‌الاول سال 570‌م را روز ولادت و اهل تسنن روز 12 ربیع‌الاول همان سال را روز ولادت پربركت منجی عالم بشریت می‌دانند.1 بنابراین هفته وحدت یا سالروز ولادت آن حضرت مناسبت بسیار خجسته‌ای است تا در سایه نزدیكی قلوب، در پی تحكیم وحدت و یكپا
این مطلب تا کنون 89 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
89 بازدید
میلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق، امام صادق(ع)بر شما تبریک وتهنیت باد

نگاهی به فوتسال کم توانان ذهنی
تیم فوتسال کم توانان ذهنی جانبازان و معلولین ایران تصمیم دارد در دومین دوره بازیهای معلولین کشورهای اسلامی، مقام نایب قهرمانی دوره اول را به قهرمانی ارتقاء بخشد.
 
به گزارش ایرنا، دومین دوره مسابقات همبستگي ‌کشورهای ‌اسلامی در بخش‌ معلولین در چهار رشته فوتسال‌کم‌ توانان ذهنی، تنیس‌روی‌میز، تیراندازی و والیبال ‌نشسته از 25 مهر تا 4 آبانماه سال جاری در شهر تهران برگزار می شود. تاکنون هشت کشور سنگال، افغ
این مطلب تا کنون 28 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
28 بازدید

برنامه شش ماهه هیات کوهنوردی بابل

1- 27-28 فروردین تاکر-قله سایه بن کر(آرش 2)
2- 30-31 اردیبهشت - بینالود 
3- 13-14-15 خرداد  -  خط الراس نرو یا خط الراس امام زاده قاسم به پرچنان
4- 28-29 خرداد - نان دل قله سنجری صعود همبستگي کوه نوردان ایران
5- 16-17-18 تیر - دنا از فردای روز قیامت تا قله مرگل
6- 7-8-9 مرداد - عبور از دره اندرسم
7- 27-28-29 مرداد - از سیاه قوک ها, دندان اردها, تخت سلیمان گرده قله علم کوه
8- 25-26-27 شهریور - دماوند یال داغ
علاقه مندان جهت هماهنگی با دفتر هیات کوه نوردی بابل تماس گیرند.
این مطلب تا کنون 290 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
290 بازدید
برنامه شش ماهه هیات کوهنوردی بابل

نقشه لرزه زمین‌ساخت ایران تهیه شد

نقشه لرزه زمین‌ساخت ایران به همت کارشناسان گروه لرزه ‌زمین‌ساخت و زلزله‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تهیه شد.
 
به گزارش سرویس علمی ایسنا، هدف از تهیه نقشه لرزه‌ زمین‌ساخت شناخت بهتر همبستگي مکانی داده‌های زمین‌شناختی و زلزله‌شناختی عنوان شده است که تحلیل هر چه بهتر از خطر زمین‌لرزه وابسته به شناخت کافی از این همبستگي و مقایسه و تفسیر اسلوب‌دار لایه‌های اطلاعاتی نقشه لرزه زمین‌ساخت است.
 
پروژه پایگاه اطلاعات
این مطلب تا کنون 110 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
110 بازدید
نقشه لرزه زمین‌ساخت ایران تهیه شد

عوامل موثر بر اندازه و تفسیر ضریب همبستگی پیرسون

5- عواملی که موثر بر اندازه و تفسیر ضریب پیرسون می باشند.
در این فصل ما در باب عللی که ممکن است بر اندازه، و تفسیر پیرسون اثر بگذارند بحث می کنیم. این عوامل شامل شکل توزیع، اندازه نمونه، محدوده دامنه، تمرکز نمونه، پراکنش، شرایط بومی، خطای انداره گیری نمونه، و ارتباط با سه متغیر می باشند.
شکل توزیع:
در چند خط پیش ما ذکر کردیم که دامنه ممکن ضریب همبستگي از -1 شروع می شود و تا 1 ادامه می یابد. در این بخش، ما آن را مورد آزمایش قرار می دهیم. هر چند که فر
این مطلب تا کنون 412 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
412 بازدید
عوامل موثر بر اندازه و تفسیر ضریب همبستگی پیرسون

رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت با استفاده از معیارهای ترکیبی عملکرد پرتفلیو

 مقاله علمی پژوهشی:
رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت با استفاده از معیارهای ترکیبی عملکرد پرتفلیو
نویسندگان: 1- دکتر زهرا پورزمانی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)
                 2- اکرم روحانی (کارشناسی ارشد حسابداری)
 
 
"این مقاله در شماره29 فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
 
دانشکده اقتصاد و حسابداری بهار1395  انتشار یافته است"
 
 
چکیده:
صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بازار سرما
این مطلب تا کنون 12 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
12 بازدید
رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت با استفاده از معیارهای ترکیبی عملکرد پرتفلیو

آزمون هم خطی

هم خطی وضعیتی هست که نشان میدهد یه متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیر های مستقل است. اگر هم خطی در یک معادله ریگریسیون بالا باشد بدین معنی است که بین متغیر های همبستگي بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالا بودن R مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. به عبارت دیگر با وجود آنکه مدل خوب به نظر میرسد ولی دارای متغیر های مستقل معنی داری نمیباشد.
این مطلب تا کنون 141 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
141 بازدید
آزمون هم خطی

روش فیزیوتراپی مچ پا

راه و روش فیزیوتراپی مچ پا برای همه بیمارانی که دچار رگ به رگ شدگی شده اند و درمان های توانبخشی کافی را انجام نداده اند و این اختلال باعث آسیب دیدگی مجدد و حالت های نامطلوب در مچ پا شده است بسیار موثر و ضروری است فیزیوتراپی می تواند روند بهبودی درد مچ پا را سرعت بخشد و باعث دستیابی به یک نتیجه موثر و کاهش وقوع مجدد آسیب دیدگی شود این درمان های فیزیوتراپی درد مچ پا شامل موارد زیر است:۱-  ماساژ بافت های نرم۲-  حرکت دادن مفصل۳-  طب سوزنی۴-  درمان ه
این مطلب تا کنون 333 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
333 بازدید
روش فیزیوتراپی مچ پا
صفحات ادامه نتايج:  1 

تبلیغات


    محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر