خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

دیوار های شیشه ای

دیوارهای شیشه‌ای بازدارنده‌ی ذهنتان را بشکنید
یک
روزی از روزها دانشمندى آزمایش جالبى انجام داد. او یک آکواریوم ساخت و با
قرار دادن یک دیوار شیشه‌اى در وسط آکواریوم آن ‌را به دو بخش تقسیم ‌کرد.در یک بخش، ماهى بزرگى قرار داد و در بخش دیگر ماهى کوچکى که غذاى مورد علاقه ماهى بزرگتر بود.ماهى کوچک، تنها غذاى ماهى بزرگ بود و دانشمند به او غذاى دیگرى نمى‌داد.او
براى شکار ماهى کوچک، بارها و بارها به سویش حمله برد ولى هر بار با دیوار
نامرئی که و
این مطلب تا کنون 101 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
101 بازدید
دیوار های شیشه ای

دیوار های شیشه ای

.دیوارهای شیشه‌ای بازدارنده‌ی ذهنتان را بشکنید

یک
روزی از روزها دانشمندى آزمایش جالبى انجام داد. او یک آکواریوم ساخت و با
قرار دادن یک دیوار شیشه‌اى در وسط آکواریوم آن ‌را به دو بخش تقسیم ‌کرد.در یک بخش، ماهى بزرگى قرار داد و در بخش دیگر ماهى کوچکى که غذاى مورد علاقه ماهى بزرگتر بود.ماهى کوچک، تنها غذاى ماهى بزرگ بود و دانشمند به او غذاى دیگرى نمى‌داد.او
براى شکار ماهى کوچک، بارها و بارها به سویش حمله برد ولى هر بار با دیوار
نامرئی که
این مطلب تا کنون 29 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
29 بازدید
دیوار های شیشه ای

دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ   ای  روزی داﻧﺸﻤﻨﺪى آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﺎﻟﺒﻰ اﻧﺠﺎم داد .او ﯾﮏ آﮐﻮارﯾﻮم ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ دﯾﻮار  ﺷﯿﺸﻪ اى در وﺳﻂ آﮐﻮارﯾﻮم آن را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .  در ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻰ  ﺑﺰرﮔﻰ ﻗﺮار داد و در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻫﻰ ﮐﻮﭼﮑﻰ ﮐﻪ ﻏﺬاى ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎﻫﻰ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد .ﻣﺎﻫﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬاى ﻣﺎﻫﻰ ﺑﺰرگ ﺑﻮد و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻪ او ﻏﺬاى دﯾﮕﺮى داد ،ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﻰ  .او ﺑﺮاى ﺷﮑﺎر ﻣﺎﻫﻰ ﺑﺎرﻫﺎ  و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑ
این مطلب تا کنون 35 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
35 بازدید

سخنرانی عفو وبخشش دیگران در خودسازی عرفان عملی قسمت 66

 
احادیثی در باب سخاوت و بخشش حدیث
(1)- امام على علیه السلام : اَلسَّخاءُ یُکسِبُ المَحَبَّةَ و َیُزَیِّنُ الاخلاقَ؛ سخاوت، محبّت آور و زینت اخلاق است. تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 378 ، ح 8523 حدیث
(2) امام صادق علیه السلام : السَّخَاءُ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ وَ هُوَ عِمَادُ الْإِیمَانِ وَ لَا یَکُونُ مؤمنا [مُؤمِنٌ‏] إِلَّا سَخِیّاً- وَ لَا یَکُونُ سَخِیّاً إِلَّا ذُو یَقِینٍ وَ هِمَّةٍ عَالِیَةٍ لِأَنَّ السَّخَاءَ شُعَاعُ نُورِ الْ
این مطلب تا کنون 37 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
37 بازدید
سخنرانی عفو وبخشش دیگران در خودسازی عرفان عملی قسمت 66

سرگرم برنامه‌ريزي

همه ما در سراسر جهان، زمان برابرى در اختیار داریم. هیچکس بیشتر یا کمتر ندارد. تفاوت در این است که هر یک از ما با زمانى که در اختیار داریم چه کار می‌کنیم. ما نیاز داریم که هر لحظه را زندگى کنیم. به گفته جان ‌لنون، خواننده معروف: زندگى آن چیزى است که براى تو اتفاق می‌افتد، در حالى که تو سرگرم برنامه‌ریزی‌هاى دیگرى هستى.
این روزها، جنبشى در اروپا راه افتاده به نام غذاى آهسته (Slow Food). این جنبش می‌گوید که مردم باید به آهستگى بخورند و بیاشامند، وق
این مطلب تا کنون 29 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
29 بازدید
سرگرم برنامه‌ريزي

سرگرم برنامه‌ريزي

همه ما در سراسر جهان، زمان برابرى در اختیار داریم. هیچکس بیشتر یا کمتر ندارد. تفاوت در این است که هر یک از ما با زمانى که در اختیار داریم چه کار می‌کنیم. ما نیاز داریم که هر لحظه را زندگى کنیم. به گفته جان ‌لنون، خواننده معروف: زندگى آن چیزى است که براى تو اتفاق می‌افتد، در حالى که تو سرگرم برنامه‌ریزی‌هاى دیگرى هستى.
این روزها، جنبشى در اروپا راه افتاده به نام غذاى آهسته (Slow Food). این جنبش می‌گوید که مردم باید به آهستگى بخورند و بیاشامند، وق
این مطلب تا کنون 29 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
29 بازدید
سرگرم برنامه‌ريزي

سم کشنده


این مطلب تا کنون 138 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
138 بازدید
سم کشنده

تغذیه ورزشی 4

ورزشکاران دیابتی یک فرد مبتلاء به دیابت نوع I یا II مى‌تواند یک ورزشکار نخبه گردد و در سطوح بالاى شدت و استقامت تمرینات خود را دنبال کند. براى افراد داراى دیابت نوع I، سطح انسولین ممکن است در طى فعالیت کاهش نیابد، لذا دوز انسولین، زمان تزریق یا دریافت غذاى آنها را مى‌توان تنظیم نمود. در افراد نوع II مى‌توان با استفاده از مواد هیپوگلیسمیک خوراکى و دریافت غذا این تنظیم‌ها را انجام داد که این تنظیم‌ها براساس نوع، شدت و مدت تمرینات متغیر خواهد
این مطلب تا کنون 51 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
51 بازدید
تغذیه ورزشی 4

زندگی آهسته

زندگی آهسته18 سال پیش من در شرکت سوئدى ولوو Volvo استخدام شدم. کار کردن در این شرکت تجربه جالبى براى من به وجود آورده است. اینجا هر پروژه‌اى حداقل ٢ سال طول می‌کشد تا نهایى شود، حتى اگر ایده ساده و واضحى باشد. این قانون اینجاست. جهانى شدن (Globalization ) باعث شده است که همه ما در جستجوى نتایج فورى و آنى باشیم. و این مشخصاً با حرکت کند سوئدی‌ها در تناقض است. آن‌ها معمولاً تعداد زیادى جلسه برگزار می‌کنند، بحث می‌کنند، بحث می‌کنند، بحث می‌کنند و خ
این مطلب تا کنون 25 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
25 بازدید
زندگی آهسته

من...خود من...

 
بعد از اینكه جدا شدمفكر كردم خوب الان دلم میخواد چیكار كنمُرفتم سوشى خریدم!!مدت ها بود دلم میخواست امتحانش كنم،بعد سه بار در هفته كله جوش خوردم،كتاب خوندم، باخ گوش دادم رقص باله رفتم .. و تئاتر،تشنه ى تئاتر بودمبعد یادم اومد من هیچوقت نیمرو دوست نداشتمُتخم مرغ و خرما درست كردم!!یه مدت گیاهخوار شدمُ یادم اومدهیچوقت جوجه كباب غذاىمورد علاقه ى من نبوده !چاق شدم ... لاغر شدم ...نصفه شب رفتم قدم زدم ...یك روز هیچ كارى نكردم و بعد حالم خوب شد!جورى كه
این مطلب تا کنون 43 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
43 بازدید
من...خود من...

پروردگار

واقعا خدا عادل است؟ زنى به حضور حضرت داوود (علیه السلام ) آمد و گفت : اى پیامبر خدا پروردگار تو ظالم است یا عادل؟ داوود (علیه السلام ) فرمود: خداوند عادلى است که هرگز ظلم نمى کند. سپس فرمود: مگر چه حادثه اى براى تو رخ داده است که این سؤال را مى کنى؟ زن گفت : من بیوه زن هستم و سه دختر دارم ، با دستم، ریسندگى مى کنم ، دیروزشال بافته خود را در میان پارچه اى گذاشته بودم و به طرف بازار مى بردم، تا بفروشم، و با پول آن غذاى کودکانم را تهیه سازم، ناگهان پرنده
این مطلب تا کنون 24 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
24 بازدید
پروردگار

feed and feeding

مواد اولیه انرژی‌زا در تغذیه طیور بقایای سیلوی غلاتجوجو دوسرذرتذرت خوشه‌ای سورگوم - مایلوروغن‌ها و چربی‌هاگندم در فرمول‌هاى مختلف غذاى طیور، مقدار قابل توجهى مواد انرژى‌زا مورد مصرف قرار مى‌گیرد. این مواد ممکن است به‌صورت مواد هیدروکربنه و یا به‌صورت مواد چربى باشد. مهم‌ترین مواد اولیه هیدروکربنه یا نشاسته‌اى که در تغذیه طیور به‌کار مى‌رود، به قرار زیر مى‌باشد: گندم، ذرت، جو، ذرت خوشه‌اى، بقایاى سیلوى غلات، جو دوسر، روغ
این مطلب تا کنون 32 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
32 بازدید
feed and feeding

اسرار اربعین و عدد چهل‏  به مناسبت اربعین حسینی ، گفتاری پیرامون جایگاه اربعین و اهمیت آن در شریعت ذکر می کنیم.وَ وَاعَدْنَا مُوسَى‏ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَقَالَ مُوسَى‏ لِأَخِیهِ هَارُونَ اخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَ أَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ‏ ( اعراف، 142 )  وما با موسى، سى شب (در كوه طور، براى نزول تورات وآیات الهى) وعده گذاشتیم و آن را با (ا
این مطلب تا کنون 51 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
51 بازدید

درس هشتاد و سوم

یکصد و ده درس زندگی از سیره عملی حضرت علی علیه السلام
زهد امیرالمومنین
ضراره بن ضمره که از یاران و خواص امیر مؤمنان علیه السلام بود بر معاویه وارد شد و معاویه که می خواست او را دستگیر کند و به قتل رساند اما چون زهد و تقوا اشتغال او به آخرت را دید صرف نظر کرد و خواست او را بیازماید، گفت: على را برایم توصیف کن. ضرار گفت: مرا معاف دار. گفت: تو را به حق او سوگند می د هم که او را توصیف کنى. ضرار گفت: حال که ناگزیرم، می گویم: به خدا سوگند او بسیار دور اندی
این مطلب تا کنون 202 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
202 بازدید
درس هشتاد و سوم

چگونه بخوریم تا سالم بمانیم(بر اساس روایات)

 امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: هرگاه مردم در خوراک خود میانه رو باشند، بدن هایشان پایدار و محکم است .
 
 
بسم الله الرحمن الرحیم
چگونه بخوریم تا سالم بمانیم
شاید دیده و یا شنیده اید که افرادى با داشتن سرمایه ى بسیار و بهره مندى از همه گونه امکانات رفاهى و استفاده از انواع غذاهاى رنگارنگ ، از نعمتى بزرگ یعنى سلامتى محرومند و به همین دلیل از زندگى خود لذتى نمى برند! و بالعکس افرادى با خوردن غذایى معمولى و ساده در کمال صحت و سلامت عمرى طولانى
این مطلب تا کنون 19 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
19 بازدید
چگونه بخوریم تا سالم بمانیم(بر اساس روایات)

 
سنگ كلیه و مجارى ادرارى
 
توفان حمله سنگ كلیه آن‏چنان دردناك و سخت و آن‏چنان شدید است كه هرگز فراموش نمى‏شود و از یاد نمى‏رود . این درد بر اثر حركت‏سنگ كلیه براى خروج از مجراى ادرار، آنقدر دردناك است كه كمتر دردى مى‏تواند با آن برابرى كند . گاهى باور نكردنى است كه چیز به این كوچكى دردى به آن بزرگى تولید كند .
اغلب كسانى كه دچار درد سنگ كلیه مى‏شوند، تصمیم مى‏گیرند به هر نحوى كه امكان داشته باشد، از تكرار چنین حادثه‏اى پیش‏گیرى شود . در
این مطلب تا کنون 15 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
15 بازدید

میزان زکات فطره ۹۴ اعلام شد

میزان زکات فطره ۹۴ اعلام شدنظر  حضرات آیات مکارم شیرازی،صافی گلپایگانی، و شبیری زنجانی بیدن شرح است:نظر آیت الله العظمی مکارم شیرازیبر اساس فتوای  حضرت آیت الله مکارم شیرازی، زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم در تهران مبلغ شش هزار تومان (۶۰۰۰ تومان) و در شهرستان مبلغ پنج هزار تومان (۵۰۰۰ تومان) و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ پانزده هزار تومان (۱۵۰۰۰ تومان) اعلام شده است.لازم به ذکر است که براساس مسأله ۱۴۹۲ رساله توضیح المسائل این مرجع
این مطلب تا کنون 232 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
232 بازدید
میزان زکات فطره ۹۴ اعلام شد

عدالت یا لطف خدا


این مطلب تا کنون 70 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
70 بازدید
عدالت یا لطف خدا

بهترین دعابرای ثروتمندشدن


این مطلب تا کنون 144 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
144 بازدید
بهترین دعابرای ثروتمندشدن

شیوه‏هاى امر و نهى


 1. آماده‏سازى‏  سخن حق، همچون شكر است؛ اگر شكر را به همین شكل در گلوى كسى بریزیم، امكان دارد خفه شود. باید شكر را با آب مخلوط كرده تا تبدیل به شربت شود و براى همه افراد قابل استفاده و تحمّل شود.  از خاطرم نمى‏رود زمانى كه مى‏خواستم درباره روایات كفن در تلویزیون صحبت كنم، فكر كردم كه بعضى مردم تحمّل شنیدن این‏گونه حرفها را ندارند. پس، زمینه را این گونه آماده كردم كه: از نیازهاى عمومى و همگانى، نیاز به لباس است. اسلام برا
این مطلب تا کنون 134 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
134 بازدید

ناشایست بودن استفاده زنان و مردان از پوشش هاى اختصاصى یکدیگر

   
  ناشایست بودن استفاده زنان و مردان از پوشش هاى اختصاصى یکدیگر
 
 
 همان گونه که به لحاظ ایجابى گاهى زن و مرد به مقدار یا نوع خاصى از حجاب و پوشش سفارش شده اند، به لحاظ سلبى نیز گاه زن و مرد ـ هر دو ـ از پوشش خاصى منع شده اند. یکى از مواردى که زن و مرد به طور مشترک از آن منع شده اند، استفاده از پوشش هاى مختص یکدیگر است؛ به این معنا که مردان نباید از پوشش هاى ویژه زنان استفاده کنند و زنان نیز نباید از پوشش هاى ویژه مردان استفاده کنند. براى مثال
این مطلب تا کنون 20 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
20 بازدید
ناشایست بودن استفاده زنان و مردان از پوشش هاى اختصاصى یکدیگر

معالجه بیماری ها با کفیر

معالجهٔ بیماری‌ها توسط مدت‌زمان تخمیر قارچ کفیر مخمر قارچ کفیر نوشابه‌اى است شبیه به رنگ و طعم دوغ، که از تخمیر شیر گاو به‌دست مى‌آید. مردم قفقاز از زمان‌هاى بسیار قدیم این نوشابه را شناخته و به اثرات آن واقف بوده‌اند. معدل سن در این ناحیه بین ۱۱۰ الى ۱۵۰ سال مى‌باشد و عدهٔ ۱۵۰ ساله‌هاى این مناطق کم نیست. مردم قفقاز بیمارى‌هاى سل، سرطان و سوءهاضمه را به‌دلیل خاصیت‌هاى شفادهنده و غذائى فراوان کفیر نمى‌شناسند. پرفسور حلیکُف بخش عمد
این مطلب تا کنون 30 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
30 بازدید
معالجه بیماری ها با کفیر

احكام روزه

 
احكام روزه  
سوال 1- بر چه كسانى روزه واجب نیست؟
جواب:
بر چند دسته روزه واجب نیست: 1. پیرمرد و پیرزنى كه گرفتن روزه براى آنان مشقّت دارد؛ 2. زن باردارى كه گرفتن روزه براى حمل یا خودش ضرر دارد؛ 3. زن شیر دهى كه گرفتن روزه، براى بچه یا خودش ضرر دارد؛ 4. بیمارى كه گرفتن روزه براى او ضرر دارد؛ 5. كسى كه بیمارى دارد كه زیاد تشنه مى شود و نمى تواند تشنگى را تحمل كند؛ 6. كسى كه به سن بلوغ نرسیده است؛ 7. زنى كه خون حیض و نفاس مى بیند؛ 8. كسى كه به مسافرت مى رو
این مطلب تا کنون 227 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
227 بازدید
احكام روزه

مهدی آذری یزدی

مهدی آذر یزدی نویسنده معروف داستانهای کودکان بسال ۱۳۰۱ در خرمشاه حومه یزد متولد شد . در ۱۳۲۲ به تهران آمد و مقیم تهران گردید . تحصیلات او بیشتر در حوزه های علمی و دینی قدیم انجام شده است . قبل از آنکه به کار نگارش داستانهای کودکان به پردازد ، به مشاغل گوناگون و از جمله عکاسی و کتابفروشی اشتغال داشته است . وی از سال ۱۳۳۶ با توجه به زمینه و مطالعات وسیع قبلی اش شروع به نوشتن داستانهای گوناگون برای کودکان نمود . وی با انتخاب سبک بخصوصی در تهیه و نگ
این مطلب تا کنون 244 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
244 بازدید
مهدی آذری یزدی

به مناسبت شب یلدا

شب یلدا درچهارگوشه ایرانخوی - آذربایجان‌غربی:در شهر خوى هدیه دادن شیرینى پشمک رواج دارد و این کار گویا به مناسبت شباهت پشمک با برف است. در روستاهاى خراسان و آذربایجان در این شب خانواده پسرى که با دخترى نامزد شده طى مراسمى شاد با ساز و دف هدایایى براى دختر مى فرستند.انزهای فیروزکوه:در انزهاى ـ Anzeha فیروزکوه ـ به شب یلدا شال هشو مى‌گویند. در این شب مردم محل به خانهٔ همدیگر مى‌روند. صاحبخانه براى مهمان‌هاى خود از همه رقم میوه به‌خصوص قیسی؛ بر
این مطلب تا کنون 32 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
32 بازدید
به مناسبت شب یلدا

سقاى تشنه لبان

سقاى تشنه لبان /گفتارى از مرحوم آیة الله حاج شیخ جعفر شوشترى

سقاى تشنه لبان
گفتارى از مرحوم آیة الله حاج شیخ جعفر شوشترى چنانكه در فصلهاى گذشته دیدیم ، یكى از القاب مشهور قمر بنى هاشم علیه السلام ، سقا و یكى از مهمترین مناصب آن حضرت در قیام عاشورا، سقایت و آبرسانى به تشنگان بوده كه در انجام این وظیفه نیز حداكثر ایثار و فداكارى را از خود نشان داده است ، از اینرو شایسته مى نماید كه در این باب ، تاءمل و توضیح بیشترى داشته باشیم :چرا عباس علیه ال
این مطلب تا کنون 17 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
17 بازدید
سقاى تشنه لبان

دوره هاي آموزش فست فود

دوره های آموزش فست فودخلاصه ای از مطلب :,آموزش فست فود,آموزش فست فودها,آموزش فست فود اصفهان,آموزش فست فود در اصفهان,كتاب آموزش فست فود,آموزش غذاهای فست فود,آموزش غذاهای فست فودی,آموزش انواع فست فود,دوره آموزش فست فود,کلاس آموزش فست فود,اموزش انواع فست فودها,کتاب آموزش فست فود,دانلود کتاب آموزش فست فود,دانلود کتاب آموزش غذاهای فست فود,دانلود کتاب آموزش غذاهای فست فودی,دانلود کتاب آموزش آشپزی فست فود,اموزش غذاهای فست فود,آموزش غذای فست فود,آم
این مطلب تا کنون 291 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
291 بازدید
دوره هاي آموزش فست فود

صله رحم در فرهنگ اسلامی

صله رحم در فرهنگ اسلامی


صله رحم در فرهنگ اسلامی
صله رحم اکسیری است برای نجات از فقر و کوتاهی عمر توجه به نزدیکان و دید و بازدید از اقوام و آشنایان یکی از زیباترین و با ارزش ترین کارهای اخلاقی و دینی است که ما ایرانیان در طول سال بخصوص در ایام فراغت و تعطیلات مبادرت به انجام آن می ورزیم، با رونق یافتن بازار دید و بازدید در ایام تعطیلات شادابی، طراوت و زیبایی خاصی به زندگی ها بخشیده می شود صله رحم و به یاد داشتن نزدیکان و برقراری ارتباط با ایش
این مطلب تا کنون 35 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
35 بازدید
صله رحم در فرهنگ اسلامی
صفحات ادامه نتايج:  1 

تبلیغات


    محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر