خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

نحوه بخش پذیری

قانون بخش پذیری  بر 1 :  همه ی اعداد (به غیر از صفر )بر یک بخش پذیر هستند.
قانون بخش پذیری  بر 2 :عددي بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش 0 یا زوج باشد مثال: 20 ، 42 ، 68 ، 10100 بر2 بخشپذیرند.
قانونبخش پذیری بر 3 :عددي بر 3 بخش پذیر است که مجموع رقم های آن بر 3 بخش پذیر باشد.
مثال- مجموع رقم های عدد 7۵12 برابر 1۵ است و 1۵ بر 3 بخش پذیر می باشد، بنابراین عدد7۵12 بر 3 بخش پذیر است.
قانون بخش پذیری  بر 4 :عددي بر4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پ
این مطلب تا کنون 258 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
258 بازدید
نحوه بخش پذیری

بخش پذیری

بخش پذیری اعداد
1. همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.2. عددي بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش بر 2 بخش پذیر باشد.3. عددي بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد.4. عددي بر 4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.   (عددي بر 4 بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر 4 بخش پذیر باشد .)5. عددي بر ۵ بخش پذیر است که رقم یکانش بر ۵ بخش پذیر باشد.6. عددي بر 6 بخش پذیر است که بر2 و3 بخش پذیر باشد.7. عددي بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 بر
این مطلب تا کنون 12 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
12 بازدید
بخش پذیری

قواعد بخش پذیری اعداد

قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 20 1. همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.2. عددي بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش بر 2 بخش پذیر باشد.3. عددي بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد.4. عددي بر 4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.    (عددي بر 4 بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر 4 بخش پذیر باشد .)5. عددي بر ۵ بخش پذیر است که رقم یکانش بر ۵ بخش پذیر باشد.6. عددي بر 6 بخش پذیر است که بر2 و3 بخش پذیر باشد.7
این مطلب تا کنون 62 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
62 بازدید
قواعد بخش پذیری اعداد

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی و محاسبات عددی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی و ریاضی مهندسی پیشرفته
تدریس خصوصی محاسبات عددي و محاسبات عددي پیشرفته
تدریس خصوصی روش های عددي نوین
تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی و ...
مدرس: دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی با ۵ سال سابقه تدریس
۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ 
۰۹۳۳۷۱۲۶۶۲۲ تلگرام وایبر ایمو واتس آپ
۰۲۱۶۶۲۹۹۳۶۷
جانی
این مطلب تا کنون 41 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
41 بازدید
تدریس خصوصی ریاضی مهندسی و محاسبات عددی

تدریس خصوصی دروس ریاضی مهندسی و پیشرفته و محاسبات عددی و پیشرفته و معادلات دیفرانسیل

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی و ریاضی پیشرفته
تدریس خصوصی محاسبات عددي و محاسبات عددي پیشرفته
تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل
تدریس خصوصی روش های عددي برای مسائل مهندسی
تدریس خصوصی آنالیز عددي پیشرفته
تدریس خصوصی روش های عددي برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی
0194217175  09337126622    جانی - دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی با بیش از 5 سال سابقه تدریس
این مطلب تا کنون 52 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
52 بازدید
تدریس خصوصی دروس ریاضی مهندسی و پیشرفته و محاسبات عددی و پیشرفته و معادلات دیفرانسیل

قابل توجه تمامی دانشجویان درس محاسبات عددی به غیر از دانشجویان دانشگاه پیام نور

منابع اصلی درس محاسبات عددي که با بنده  در ترم تابستان 1394 ارایه شده است ، به شرح زیر معرفی می گردد:
 
1- آنالیز و محاسبات عددي      نویسنده: دکتر محمد علی فریبرزی عراقی   انتشارات: مبتکران
2- محاسبات و آنالیز عددي (1) به همراه CD  نویسنده: دکتر مجید امیرفخریان    انتشارات: شرح
3- در آمدی بر آنالیز عددي با بیش از 500 تمرین حل شده   نویسنده: دکتر مجید امیرفخریان       انتشارات: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
این مطلب تا کنون 1044 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1044 بازدید
قابل توجه تمامی دانشجویان درس محاسبات عددی به غیر از دانشجویان دانشگاه پیام نور

قابل توجه تمامی دانشجویان درس محاسبات عددی بنده

 منـابع اصـــــــلی درس محاسـبات عـددی که با بنده  در ترم پاییز 1395 ارایه شده است ، به شرح زیر معرفی می گردد: 
1- آنالیز و محاسبات عددي      نویسنده: دکتر محمد علی فریبرزی عراقی   انتشارات: مبتکران
2- در آمدی بر آنالیز عددي با بیش از 500 تمرین حل شده   نویسنده: دکتر مجید امیرفخریان       انتشارات: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
3- مبانی آنالیز عددي     نویسنده: پروفسور اسمعیل بابلیان   انتشارات: فاطمی
 
این مطلب تا کنون 40 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
40 بازدید
قابل توجه تمامی دانشجویان درس محاسبات عددی بنده

قابل توجه تمامی دانشجویان درس محاسبات عددی به غیر از دانشجویان دانشگاه پیام نور

منابع اصلی درس محاسبات عددي که با بنده  در ترم تابستان 1394 ارایه شده است ، به شرح زیر معرفی می گردد:
 
1- آنالیز و محاسبات عددي      نویسنده: دکتر محمد علی فریبرزی عراقی   انتشارات: مبتکران
2- محاسبات و آنالیز عددي (1) به همراه CD  نویسنده: دکتر مجید امیر فخریان    انتشارات: شرح
3- در آمدی بر آنالیز عددي با بیش از 500 تمرین حل شده   نویسنده: دکتر مجید امیر فخریان    انتشارات: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
این مطلب تا کنون 268 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
268 بازدید
قابل توجه تمامی دانشجویان درس محاسبات عددی به غیر از دانشجویان دانشگاه پیام نور

اعداد تاکسی

مانی كه ریاضیدان انگلیسی هاردی برای عیادت ریاضیدان شهیر هند رامانوجان به بیمارستان رفته بود به این موضوع اشاره كرد كه شماره تاكسی كه به وسیله آن به بیمارستان آمده، عدد بی ربط و بی خاصیت 1729 بوده است . رامانوجان بلافاصله ضمن رد ادعای هاردی به او یادآور شد كه اتفاقا 1729 بسیار جالب توجه است . خود ۱۷۲۹ عدد اول است. دو عدد ۱۷ و ۲۹ هر كدام عدد اول هستند. جمع چهار رقم تشكیل دهنده آن میشود ۱۹ كه اول است.
مع دو عدد اولیه و دو عدد آخری میشود ۸۱۱ كه باز هم عدد
این مطلب تا کنون 31 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
31 بازدید
اعداد تاکسی

ماشينهاي كنترل عددي(cnc)

ماشینهای كنترل عددي(cnc)
 
CNC مخفف حروف اول کلمات (Computer Numerical Control ) به معنای کنترل عددي کامپیوتر  می باشد  که این ماشینهای به اختصارCNC خوانده می شود . دستگاههایCNC ٬ دستگاههای هستند که حرکت کلیه محورها و عملیات ماشین کاری آنها توسط کامپیوتر کنترل می شود بدین معنا که کلیه دادهها و اطلاعات با استفاده از کامپیوتر و امکانات حافظه ای آن ابتدا پردازش وسپس توسط  ریز پردازنده ها(Micro Processor )به علائم الکتریکی(pulse) تبدیل و به موتور محورهای محرکه منتقل می شون
این مطلب تا کنون 95 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
95 بازدید
ماشينهاي كنترل عددي(cnc)

اعداد تاكسي

مانی كه ریاضیدان انگلیسی هاردی برای عیادت ریاضیدان شهیر هند رامانوجان به بیمارستان رفته بود به این موضوع اشاره كرد كه شماره تاكسی كه به وسیله آن به بیمارستان آمده، عدد بی ربط و بی خاصیت 1729 بوده است . رامانوجان بلافاصله ضمن رد ادعای هاردی به او یادآور شد كه اتفاقا 1729 بسیار جالب توجه است . خود ۱۷۲۹ عدد اول است. دو عدد ۱۷ و ۲۹ هر كدام عدد اول هستند. جمع چهار رقم تشكیل دهنده آن میشود ۱۹ كه اول است.
 
مع دو عدد اولیه و دو عدد آخری میشود ۸۱۱ كه باز هم ع
این مطلب تا کنون 15 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
15 بازدید
اعداد تاكسي

تاریخ جدید امتحان میانترم درس محاسبات عددی پیشرفته

به اطلاع دانشجویان محترم درس محاسبات عددي پیشرفته می رساند:آزمون میانترم درس محاسبات عددي پیشرفته روز پنجشنبه مورخه 92/10/5 (پنجم دیماه) راس ساعت 9:30 در دانشکده فنی مهندسی برگزار می گردد. ضمناً بعد از جلسه امتحانی در سه تایم 11:30 الی 13  و 14 الی 15:30 و 15:45 الی 17:15 کلاس جبرانی برای درس محاسبات عددي پیشرفته  برگزار می گردد.
این مطلب تا کنون 51 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
51 بازدید
تاریخ جدید امتحان میانترم درس محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی دروس ریاضی مهندسی و پیشرفته و محاسبات عددی و پیشرفته در رشته های مهندسی

تدریس در تهران
تدریس خصوصی ریاضی مهندسی
تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته
تدریس خصوصی محاسبات عددي
تدریس خصوصی محاسبات عددي پیشرفته
تدریس خصوصی محاسبات ماتریسی
تدریس خصوصی درس فیزیک محاسباتی
تدریس روش های عددي در مهندسی
تدریس روش های تفاضل متناهی، پایداری و همگرایی روش و ...
در تهران 09194217175   09337126622 جانی
تدریس توسط دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددي
این مطلب تا کنون 31 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
31 بازدید
تدریس خصوصی دروس ریاضی مهندسی و پیشرفته و محاسبات عددی و پیشرفته در رشته های مهندسی

عدد بسیار اول

آیا می دانید عدد بسیار اول به چه عددي می گویند؟ من هم برایم بسیار جالب بود و دوست داشتم شما هم بدونید.عدد 373 همان عدد مورد نظر است .ازهر طرف به آن نگاه كنی عدداول است.
اگر یك رقم یك رقم در نظر بگیریم ،هر رقمی یك عدد اول است.
 و همینطور اگر دو رقم د و رقم در نظر بگیریم باز هم اعداد اول داریم.
 و خود عدد هم كه سه رقمی است نیز عددي اول است.
پس به این عدد ، عدد بسیار اول می گوئیم .
این مطلب تا کنون 46 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
46 بازدید
عدد بسیار اول

اعداد تاكسي

زمانی كه ریاضیدان انگلیسی هاردی برای عیادت ریاضیدان شهیر هند رامانوجان به بیمارستان رفته بود به این موضوع اشاره كرد كه شماره تاكسی كه به وسیله آن به بیمارستان آمده، عدد بی ربط و بی خاصیت 1729 بوده است . رامانوجان بلافاصله ضمن رد ادعای هاردی به او یادآور شد كه اتفاقا 1729 بسیار جالب توجه است . خود ۱۷۲۹ عدد اول است. دو عدد ۱۷ و ۲۹ هر كدام عدد اول هستند. جمع چهار رقم تشكیل دهنده آن میشود ۱۹ كه اول است.
مع دو عدد اولیه و دو عدد آخری میشود ۸۱۱ كه باز هم عد
این مطلب تا کنون 150 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
150 بازدید
اعداد تاكسي

تدریس خصوصی دروس ریاضی مهندسی و پیشرفته و محاسبات عددی و پیشرفته در رشته های مهندسی

تدریس خصوصی دروس ریاضی مهندسی و پیشرفته و محاسبات عددي و پیشرفته در رشته های مهندسی
کلاس خصوصی دروس مختلف ریاضی      در تهران                09194217175 09337126622
 تدریس خصوصی ریاضی مهندسی
تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته
تدریس خصوصی محاسبات عددي
تدریس خصوصی محاسبات عددي پیشرفته
تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل
تدریس خصوصی روش های عددي نوین
                      در تهران                09194217175     09337126622
کلیه مقاطع تحصیلی - کلاس های خصوصی یک نفره یا چند نفره (
این مطلب تا کنون 42 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
42 بازدید
تدریس خصوصی دروس ریاضی مهندسی و پیشرفته و محاسبات عددی و پیشرفته در رشته های مهندسی

محاسبات عددی

محاسبات عددي یا آنالیز عددي به تنظیم، مطالعه، و اعمال شیوه‌های تقریبی محاسباتی برای حلّ آن دسته از مسائل ریاضیات پیوسته (در مقابل ریاضیات گسسته) می‌پردازد که با روش‌های تحلیلی و دقیق قابل حلّ نیستند. برخی از مسائل مورد نظر محاسبات عددي به طور مستقیم از حسابان می‌آید. آمار، جبر خطی عددي (بر روی میدان‌های حقیقی یا مختلط) و نیز حلّ معادلات دیفرانسیل خطّی و غیر خطّی مربوط به فیزیک و مهندسی از جملهٔ زمینه‌های دیگر برای کاربرد محاسبات عددي
این مطلب تا کنون 30 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
30 بازدید
محاسبات عددی

درس آنالیز عددی ( محاسبات عددی ) در متلب، روش ذوزنقه مرکب

با سلام
کد برنامه نویسی متلب، روش حل انتگرال گیری عددي  به صورت ذوزنقه مرکب:
clear all;close all;
clc;
syms x y; % moarefi motghayer y=input('enter tabe='); % vared karden tabe a=input('enter a='); % varde kardane ebtedaye bazeh b=input('enter b='); % entehaye baze n=input('enter n=');h=(b-a)/(n);x=a;f1=eval(y);x=b;fn=eval(y);i=n;j=a+h;k=b-h;sum=0;for i=j:h:k; x=i; sum=eval(y)+sum;endt=(h/2)*(f1+fn+sum*2); % formole zozaneghe disp(' takhmin zozaneghe=');disp(t);
نویسنده: مهدی بنیانی
لطفا با نظرات خود به ما کمک کنید.
 
این مطلب تا کنون 20 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
20 بازدید
درس آنالیز عددی ( محاسبات عددی ) در متلب، روش ذوزنقه مرکب

تدریس خصوصی دروس ریاضی مهندسی و پیشرفته و محاسبات عددی و پیشرفته در رشته های مهندسی

تهران -  09194217175    09337126622    جانی: دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی بیش از 5 سال سابقه تدریس دروس مرتبط با ریاضی در رشته های مهندسی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری
تدریس خصوصی درس ریاضی مهندسی  و ریاضی پیشرفته
تدریس خصوصی محاسبات عددي و عددي پیشرفته
تدریس خصوصی محاسبات ماتریسی
تدریس خصوصی نرم افزار محاسباتی میپل
کلاس خصوصی آنالیز عددي و پیشرفته
تدریس خصوصی روش های عددي نوین در مهندسی
تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی - حل عددي و حل تحلیلی
تهرا
این مطلب تا کنون 38 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
38 بازدید
تدریس خصوصی دروس ریاضی مهندسی و پیشرفته و محاسبات عددی و پیشرفته در رشته های مهندسی

فرمولی بنویس که همراهش کامنت باشه!!!

تابع n کارش اینه که مقدارهایی که غیر عددي هستند رو به عددي و .. تبدیل می کند
مراحل زیر را دنبال کنید.
1)در سلول های a1:a3 به ترتیب مقادیر 1و2و3 رو وارد کنید
2)تو سلول a4 فرمول زیر رو بنویس
("SUM(A1:A3)+N("This is A test
3) نتیجه ای که میده باید 6 باشه
این مطلب تا کنون 30 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
30 بازدید
فرمولی بنویس که همراهش کامنت باشه!!!

ریاضی برای دانش آموزان دوم به سوم

با یاد او که آرامش بخش دل هاست
نام و نام خانوادگی  ....................             آزمون ریاضی                   تاریخ  :
  8


 

 
  0


 

 
  4


 

 
  7


 

 
  5


 

از میان کارتهای داده شد ه سه کارت را به دلخواه رنگ بزن  با عددهای این سه کارت یک عدد سه رقمی درست
کن .عددي که درست کردی را با رقم و حروف بنویس . 
 با رقم ................         با حروف  ...............             
بزرگترین عددي که می توانی با این سه کارت بنویسی کدام است ؟ ............
کوچکترین عددي
این مطلب تا کنون 117 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
117 بازدید
ریاضی برای دانش آموزان دوم به سوم

نمونه سوالات ریاضی

                                                                      به نام خدا
                                                                نمونه سوالات ریاضی
 
1 )جاهای خالی های زیر را پر کنید.
 
الف)قرینه ی هر عدد مثبت از خود عدد ............... است.
 
ب)درضرب اعداد صحیح اگر دو عدد هم علامت نباشد حاصل .................. است.
 
2)در صحیح و غلط را مشخص کنید.(اگر جمله صحیح است ص و اگر جمله غلط است غ را در قلب بگزارید)
 
الف)قرینه ی هر عدد صحیح از خود عدد بزرک تر است♡
ب )حاصل تقسیم دو عد
این مطلب تا کنون 55 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
55 بازدید
نمونه سوالات ریاضی

تدریس ریاضی مهندسی پیشرفته و محاسبات عددی پیشرفته در تهران

تدریس خصوصی کلیه مباحث ریاضی مهندسی و ریاضی مهندسی پیشرفته کلیه رشته های مهندسی (عمران، برق، مکانیک، نساجی، هوافضا و مهندسی شیمی و ...)
تدریس خصوصی کلیه مباحث محاسبات عددي و محاسبات عددي پیشرفته (عمران، برق، مکانیک، نساجی، هوافضا و مهندسی شیمی و ...)
تدریس خصوصی محاسبات ماتریسی (رشته علوم کامپیوتر و ریاضی)
تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل
تدریس خصوصی ریاضیات کاربردی در مهندسی شیمی
تدریس خصوصی دروس مرتبط با ریاضی در رشته های مهندسی و علوم
تدری
این مطلب تا کنون 56 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
56 بازدید
تدریس ریاضی مهندسی پیشرفته و محاسبات عددی پیشرفته در تهران

بخش پذیری اعداد از یک تا بیست

1. همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.
**** 2. عددي بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش بر 2 بخش پذیر باشد
****
3. عددي بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد.
**** 4. عددي بر 4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.    (عددي بر 4 بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر 4 بخش پذیر باشد .) 5. عددي بر ۵ بخش پذیر است که رقم یکانش بر ۵ بخش پذیر باشد.
**** 6. عددي بر 6 بخش پذیر است که بر2 و3 بخش پذیر باشد.
**** 7. عددي بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 ب
این مطلب تا کنون 36 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
36 بازدید
بخش پذیری اعداد از یک تا بیست

انجام پروژه های کد نویسی محاسبات عددی پیشرفته در حداقل زمان

 
انجام پروژه های درس محاسبات عددي پیشرفته با استفاده از نرم زبان های متلب، فرترن، c و ...
محاسبه ریشه ها (نیوتن، تیلور، نقطه ثابت، وتر، نصف کردن و ...)
آنالیز عددي و خطی (گوس، گوس-جردن، عملیات محدود و نامحدود و ...)
واسطه یابی (لورنس، اسپیلاین، هرمیت، تفاضل تقسیمی، لاگرانژ و ...)
مشتق عددي و انتگرال (گوس، ذوزنقه، سیمپسون و ...)
حل عددي معادلات دیفرانسیل (اولر، رونگ-کوتا، تفاضل های محدود و ...)
ریشه یابی معادلات غیر خطی (ِQ-D)
معادلات دیفرانسیل پاره ای (سه
این مطلب تا کنون 28 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
28 بازدید
انجام پروژه های کد نویسی محاسبات عددی پیشرفته در حداقل زمان

MODFLOW سیر تکاملی مدل

Stallman.R.W، 1956 اولین شخصی
بود که روش های عددي در جریان آب زیرزمینی در مقاله ای با عنوان تحلیل عددي
سطح آب زیرزمینی جهت هیدرولوژی آبخوان را مطرح نمود.
Trescott (1975)، Trescott و
Larson (1976) و Trescott، Pinder و Larson (1976) مدل های دو بعدی و سه
بعدی تفاضل محدود را برای شبیه سازی جریان استفاده کردند.
نخستین نسخه از مدل Modflowتوسط Mcdonald و Harbaugh (1984)
در سال 1988 در نسخه اولی مدل تغییرات کوچکی با زبان فرترن 77 ایجاد شد( مک دونالد و هارباگ 1988).
برای دانلود این ارائه به این آدرس مراجعه ب
این مطلب تا کنون 24 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
24 بازدید
MODFLOW سیر تکاملی مدل

جبر

جبر به معنی ناچار کردن و کسی را به کاری به زور گماشتن می باشد  و جبر و مقابله بخشی از ریاضی است که در آن برای حل مجهولات حروف و علامات را به جای اعداد به کار می برند .
 
در جبر مجموعه ی اعداد و عملیات آن، به مجموعه ای دلخواه تعمیم داده  می شود در جبر نتایج به دست آمده کلی هستند و در موارد گوناگون کاربرد دارند.
عبارت s = a2  یک نتیجه ی کلی در مورد مساحت مربع می باشد و این نتیجه ی کلی در موارد گوناگون به ما کمک می کند.
 
مثال مساحت مربعی به ضلع را به دست
این مطلب تا کنون 42 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
42 بازدید
جبر

اساتید ریاضی که در جمع دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند

بر اساس بررسی های انجام شده از سایت دانشگاه ها اسامی دانشمندان ریاضی که در جمع دانشمندان برتر دنیا قرار دارند به شرح ذیل می باشد. در صورت اعلام از سوی دانشگاه ها لیست تکمیل خواهد شد.
ردیف/ نام و نام خانوادگی/محل تدریس/ تخصص/ محل اخذ دکتری
1- دکتر شهرام رضاپور/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / آنالیز/شهید باهنر کرمان
2-دکتر محمد صال مصلحیان/ دانشگاه فردوسی مشهد/ آنالیز/ فردوسی مشهد
3- دکتر عباس نجاتی/ محقق اردبیلی/ آنالیز/ تبریز
4- دکتر رضا سعادتی/ علم
این مطلب تا کنون 27 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
27 بازدید
اساتید ریاضی که در جمع دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند

انجام پروژه دانشجویی و پایان نامه مهندسی هوافضا با متلب ( Matlab )

 
مهندسین مکانیک و هوافضای عزیزی که برای انجام پروژه دانشجویی و پایان نامه با متلب ( Matlab ) نیاز به کمک ، مشاوره و یا انجام کامل پروژه دارند می توانند با تیم برنامه نویس متخصص ما که متشکل از گروهی از دانش آموختگان دانشگاه شریف و تهران هستند تماس حاصل کرده و پروژه خود را با ما در میان بگزارند. نرم افزار متلب یکی از قویترین نرم افزارهایی است که در رشته مهندسی مکانیک و پروژه مربوط به این رشته مورد استفاده قرار می گیرد . از جمله کاربردهای وسیع این
این مطلب تا کنون 68 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
68 بازدید
انجام پروژه دانشجویی و پایان نامه مهندسی هوافضا با متلب ( Matlab )

عدد بسیار بسیار اول

 
من هم برایم بسیار جالب بود و دوست داشتم شما هم بدونید.
عدد 373 همان عدد مورد نظر است . از هر طرف به آن نگاه كنی عدد اول است. اگر یك رقم یك رقم در نظر بگیریم ،هر رقمی یك عدد اول است. و همینطور اگر دو رقم د و رقم در نظر بگیریم باز هم اعداد اول داریم. و خود عدد هم كه سه رقمی است نیز عددي اول است. پس به این عدد ، عدد بسیار اول می گوئیم .
این مطلب تا کنون 61 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
61 بازدید
عدد بسیار بسیار اول

نحوه تایپ سریع با نرم افزار TypingMaster.Pro.v7.10

یکی از مواردی که جامعه حسابداری و حسابرسی در طول عمر کار خود با آن درگیر خواهند شد تایپ سریع و بخصوص تایپ قسمت عددي صفحه کلید می باشد من خودم از نرم افزار زیر برای یادگیری تایپ سریع عددي طی یک ماه تکرار استفاده کردم که واقعا برای خودم مفید بوده و الان چشم بسته و با دقت زیاد با تایپ عددي کار می کنم امیدوارم با دانلود و یادگیری این نرم افزار گام مهمی در پیشرفت حرفه ای شما برداشته بشه
البته نرم افزارهای دیگری نیز برای تایپ سریع وجود دارد شما می ت
این مطلب تا کنون 135 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
135 بازدید
نحوه تایپ سریع با نرم افزار TypingMaster.Pro.v7.10

اطلاعیه تعویق کلاس های جبرانی درس محابات عددی پیشرفته

با سلام
 
و ابراز امیدواری از این که دانشجویان مانند همیشه به این وبلاگ برای اطلاع از برقراری یا عدم برقراری کلاس ها مراجعه نمایند، به اطلاع می رساند با توجه به امکان عدم برگزاری چندین جلسه در هفته های آینده از درس محاسبات عددي پیشرفته برنامه کلاس های جبرانی به شرح زیر است. انتخاب از یکی از دو گزینه زیر برای هر دانشجویی امکان پذیر است:
 
1- شنبه 29 فروردین از ساعت 13:30 تا 20:15
2- پنجشنبه 3 اردیبهشت از ساعت 12: 30 تا 18 (این کلاس بنا بود در تاریخ 27 فروردین
این مطلب تا کنون 286 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
286 بازدید
اطلاعیه تعویق کلاس های جبرانی درس محابات عددی پیشرفته

پروژه ی فوق العاده ی حل عددی تفاضل محدود حفره به روش سیمپل (CFD)

پروژه ی فوق العاده ی حل عددي تفاضل محدود حفره به روش سیمپل (CFD)
                    نام فایل: پروژه ی فوق العاده ی حل عددي تفاضل محدود حفره به روش سیمپل (CFD) فرمت : DOCX ,PDF,SWF توضیحات در این پروژه ی فوق العاده بسیار عالی از محاسبات عددي یک حفره در نظر گرفته شده است و بعد از محاسبات مربوطه برنامه فایل نوشته شده و  پلات آن نیز به همراه فایل فلش آورده شده است در زیر مراحل این پروژه بسیار عالی بصورت خلاصه توضیح داده شده است : 1) حل مع
این مطلب تا کنون 27 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
27 بازدید
پروژه ی فوق العاده ی حل عددی تفاضل محدود حفره به روش سیمپل (CFD)

تدریس خصوصی دروس مهندسی

 دروس تحت پوشش در لیست زیر گنجانده شده است:
دروس عمومی
·        تدریس خصوصی درس ریاضی 1 و 2
·        تدریس خصوصی درس معادلات دیفرانسیل
·        تدریس خصوصی درس ریاضی مهندسی
·        تدریس خصوصی درس ریاضی مهندسی پیشرفته
·        تدریس خصوصی درس محاسبات عددي
·        تدریس خصوصی درس محاسبات عددي پیشرفته
 
شماره تماس: 09357873951 نیازی
این مطلب تا کنون 58 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
58 بازدید
تدریس خصوصی دروس مهندسی

انجام پروژه کد نویسی MATLAB، بهینه سازی و محاسبات عددی پیشرفته

تیم متخصص مکانیک سافت در زمینه انجام پروژهای کدنویسی به کمک نرم افزار MATLAB پروژه می پذیرد.جهت درخواست پروژه در زمینه ی بهینه سازی، محاسبات عددي، حل معادلات مختلف به کمک نرم افزار MATLAB  و سیمولینک میتوانید در خواست پروژه ی خود را به  mechanic.soft@yahoo.com  ارسال بفرمایید یا درخواست پروژه خود را همراه با ایمیل در قسمت نظرات ثبت نمایید. تا پس از بررسی در صورت قابل انجام بودن توسط این گروه به درخواست شما در اسرع وقت پاسخ داده شود.پروژهای محاسبات عددي و مح
این مطلب تا کنون 1031 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1031 بازدید
انجام پروژه کد نویسی MATLAB، بهینه سازی و محاسبات عددی پیشرفته

سیاهچاله اعداد

در طبیعت هرگاه اشیا به سمت شی بخصوصی کشیده شده و در آن جذب شوند ( نا پدید شوند) به آن شی سیاهچاله گویند. اعداد هم سیاهچاله های فراوانی دارند . که به اختصار در مورد آن صحبت می کنیم . سیاهچاله اعداد چیست ؟ هرگاه هر عدد طبق رابطه خاصی بصورت سری ادامه پیدا کند و در انتها برای هر عدد به ارقام مشترک برسیم به ارقام مشترک سیاهچاله گویند. مثال ::: سیاهچاله 1 ارقام 1 - 2 - 4 با رابطه زیر یک سیاهچاله است . عددي در نظر گرفته اگر زوج بود آن را بر 2 تقسیم کنید و گرنه آن
این مطلب تا کنون 91 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
91 بازدید
سیاهچاله اعداد

قیمت

بسته ی هفتصد عددي 20,000 تومان
بسته ی دو هزار عددي 50,000 تومان
احداث کارگاه تولیدی کود ورمی کمپوست با ظرفیت سالیانه 100 تن با آموزش و راه اندازی و پشتییبانی یک ساله 15,000,000 تومان (برای کارگاه 100 تنی مساحت حداقل باید 50 متر باشد)
 
09398162663
هزینه ارسال خارج از شیراز 10,000 تومان
ارسال درب منزل در شیراز رایگان است.
این مطلب تا کنون 22 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
22 بازدید
قیمت

كیفیت بالا و با قیمتی مناسب.

رضایت مشتری مهمترین هدف ما استكیفیت بالا و با قیمتی مناسب.(قابل توجه ادارات و استعلام بگیرها)کارمناسب همسوست باهزینه مناسب درغیر اینصورت بایدشک کرد! * تمام قیمتها با مصالح می باشد *روغنی درجه یک استاندارد (الوانقیمت هر متر مربع : 7000 الی 9000 تومانپلاستیک درجه یک استاندارد (الوان.....)قیمت هر متر مربع : 6000 الی 7000 توماناکریلیک_بی بو (ریف/کوپال/پیکو کالر/نیو کالر و.....)قیمت هر متر مربع : 5000 الی 7000 تومانکنیتکس (اطلس/سولماز و....)قیمت هر متر مربع : 8000 الی 100
این مطلب تا کنون 34 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
34 بازدید
كیفیت بالا و با قیمتی مناسب.

نرم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮم ﻣﻬﻢ

دانلود پی دی اف Pdf
نرم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮم ﻣﻬﻢ
مهم ترین نرم افزارهای مورد استفاده در مهندسی مكانیكنرم افزار شبیه سازی و تحلیل سیستم های دینامیكی :ADAMSنرم افزار شبیه سازی و تحلیل سیستم های دینامیكی :Working Modelنرم افزار شبیه سازی ضربه و فرایندهای انفجاری :LS-DYNAنرم افزار شبیه سازی ضربه و فرایندهای انفجاری :AUTODYNنرم افزاری برای تحلیل مهندسی قطعات در تحلیل های دینامیكی :Ansysنرم افزار تحلیل نیروها و تنش ها :Aba
این مطلب تا کنون 37 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
37 بازدید
نرم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮم ﻣﻬﻢ

علیپور نماینده ماکو مطرح کرد: مجلس خواستار ساماندهی زیر مجموعه‌های شستا است

 
مجلس خواستار ساماندهی زیر مجموعه‌های شستا است
 
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: با تغییر مدیریت شستا نمایندگان مجلس خواستار ساماندهی هر چه سریعتر شرکت سرمایه گذاری شستا و زیر مجموعه‌های آن هستند.
به گزارش ماکو و توسعه به نقل از خانه ملت محمد علیپور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه مجلس تغییر مدیریت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) را به فال نیک می‌گیرد گفت: تا کنون جلسات متعددي با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خ
این مطلب تا کنون 1057 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1057 بازدید
علیپور نماینده ماکو مطرح کرد: مجلس خواستار ساماندهی زیر مجموعه‌های شستا است
صفحات ادامه نتايج:  1 

تبلیغات


    محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر